Zonne Energie Coöperatie Sluis-Schoondijke U.A.

Reeds geplaatst en uitgevoerd:

Zonne Energie Coöperatie Sluis-Schoondijke U.A. januari 2017

Lees hier het bericht op Omroep Zeeland

 1. Een mooi groot plat dak, waar 290 panelen geplaatst kunnen worden.
 2. Een nieuwe kleingebruikers aansluiting van 3 x 80 Amp.
 3. Streven naar maximaal 75 wPk.
 4. Een mix van particulieren en rechtspersonen, waarbij minimaal 50% particulieren zijn.
 5. Aantrekkelijke financiële bijdrage vanuit het Zeeuws Klimaat Fonds.
energieopbrengst

Met welke partijen is er samengewerkt:

 1. Delta Energie Maatschappij; afnemer van de op te wekken energie plus financiële bijdrage.
 2. De CoöperatieExpert; ondersteuning tot aan de oprichting.
 3. Ten Donkelaar ( Mark Steijaert) financiële/administrarieve begeleiding.
 4. EnergieAnders; advies en installatie.
 5. Zeeuws Klimaat Fonds; verstrekking financiële bijdrage.
 6. Gemeente Sluis; éénmalige opstart subsidie.
 7. Buy Rely ( ING bank)  werkwijze voor incasseren gelden,
 8. Hydrauvision; beschikbaar stellen dak.

Hoe kwam deze coöperatie tot stand?

Via Stichting Duurzaam Groede, maar dat was een éénmalige exercitie, puur met als doel een plan van aanpak op te stellen om tot zo’n gezamenlijk initiatief te komen. De Stichting Duurzaam Groede is natuurlijk wel bereid de opgedane kennis met anderen te delen, zodat er meerdere coöperaties opgestart kunnen gaan worden en niet alleen in Sluis maar hopelijk ook in de rest van Zeeland. Dat is dan ook de basis geweest voor Maak Onze Regio Duurzamer dit verder op te pakken.

Voor meer informatie over postcoderoosregeling en de Zonne Energie Coöperatie Sluis Schoondijke U.A. verwijzen we u graag betreffende pagina’s op deze website en op de site van www.duurzaamgroede.nl