a. Indien u verhuist binnen het betreffende postcode gebied, dan kunt u de certificaten gewoon aanhouden en gebruiken voor uw nieuwe aan sluiting.

b. Indien u verhuist buiten het postcodegebied, dan kunt u de certificten doorverkopen aan de nieuwe eigenaar van de woning of uw certificaten ter verkoop aan bieden aan andere gegadigden binnen het postcodegebied.

c. U kunt ook de certificaten op naam van kinderen en/of anderen wijzigen in betreffende postcode gebied.

NB u dient van bivengenemde zaken altijd het bestuur op de hoogte te brengen.