Gas eraf in de nieuwbouw

Allereerst iets over de keuze om het gas niet meer aan te sluiten bij nieuwbouw.

 • Zowel op korte, midden als lange termijn is het niet meer aansluiten van gas bij nieuwbouwwoningen op een noodzakelijk schonere toekomst gericht.
 • Groningen op redelijk korte termijn dicht. Parijse akkoorden op midden lange termijn. Helemaal zonder gas op wat langere termijn.
 • De grote windmolenparken op zee zullen een enorme bijdrage gaan leveren aan onze schone energievraag. Zonnepanelen plaatsen wordt een algemeen goed. Biomassa en Getijdenenergie ontwikkelen snel.
 • De opslag van schone energie zit in een stroomversnelling.
 • Het is geen vraag meer of wij voor de volle 100 % op elektra zullen overgaan. De vraag is alleen, wanneer doen wij dat.
 • Een investering op gas als energievoorziening is een desinvestering zowel op korte, midden als lange termijn.

Welke mogelijkheden zijn er op dit moment ruimschoots voorhanden om 100 % op elektrische energievoorziening te investeren bij nog nieuw te bouwen woningen. De investeringen hiervoor direct meenemen in de bouwsom, koopsom en in de eventuele hypotheken. Duurzame kwaliteitsmaterialen gaan ook wel 30 jaar mee.

LAAGBOUW:

 • Zeer goede isolatie zowel in de vloeren, wanden als in het dak.
 • Al het glas in HR** met zeer goed passende kozijnen en deuren.
 • Zonnepanelen op dak. 12 of meer voor de eerste energievraag.
 • Verwarming van de woning met Infrarood Vloerverwarming. Met thermostaten die per ruimte regelbaar zijn.
 • De Keuken met Inductie-kookplaat en Quooker.
 • De Badkamer met een elektrische 50 of 80 ltr. Boiler.
 • Bij de inrichting direct huishoudelijke apparaten op A** niveau aanschaffen. In het bijzonder een Wasdroger met een warmtepomp
 • Alle verlichtingspunten met LED lampen uitvoeren.

HOOGBOUW:

Hier gelden in principe dezelfde argumenten voor directe realisatie van 100 % elektra bij de bouw als in de laagbouw. De zonnepanelen op de daken van hoogbouw moeten in eerste instantie worden aangewend voor de collectieve energievoorzieningen: Denk aan Liften, openbare LED verlichting, Hydrofoorpompen, Elektrische deurautomaten in de openbare ruimten en de mechanische ventilatie. Er is dan veelal geen ruimte over op de daken om aan de individuele energievraag te kunnen voldoen. De Postcoderoos met een 100% groene energieleverancier is dan een zeer goede optie. Let op: er zijn nog niet zo veel 100% groene energieleveranciers

Als dit alles optimaal wordt toegepast zijn grote extra voordelen te behalen.

 • Geen aanlegkosten van gasleidingen.
 • Grotere veiligheid door het ontbreken van gas.
 • Geen rookgasafvoerkanalen meer in de bouw aan te leggen.
 • Geen CO2 uitstoot !!
 • Weinig of geen onderhoud aan de Infrarood verwarming en de boiler.
 • Bij eigen opwek gebruikmaken van de salderingsregeling.
 • Dit type woningen hebben de toekomst en zullen bij verkoop meer opbrengen.

Van alle leveranciers van alle genoemde systemen en apparaten vindt u op internet uitgebreide productinformatie met prijzen. Ga in de eerste instantie voor kwaliteit. Zeker als de investeringen in de koopsom en de hypotheek worden opgenomen

Klik hier om een afspraak maken om de bovengenoemde aanpak van “Full Electric” te bezoeken en u verder te laten voorlichten en eventueel een advies te ontvangen.

Interesse

Klik hier voor meer informatie aanvragen inzake GAS ER AF of om een afspraak te maken op (eigen) locatie.

Mar(tin) Aalders i.s.m Maak Onze Regio Duurzamer, Middelburg april 2017