Inschrijven buiten Zeeland

Een initiatief van Maak Onze regio Duurzamer Groede

Hartelijk dank voor uw interesse om deel te nemen in een te selecteren Zonne Energie Coöperatie

Het inschrijfformulier is pas geldig als de coöperatie echt gestart is en alle gelden zijn ontvangen op een geblokkeerde rekening. Als alle gelden binnen zijn, dan zal de installatie besteld worden.

(dit kunt u vinden op uw jaarrekening en/of energienota): 8 7 1 6 9 0 2
Lees hier de privacyverklaring
Nb u ontvangt nog:

  1. Een berekening/bevestiging voor hoeveel certificaten u in aanmerking komt cq. bestelt.
  2. Wat het bedrag is wat u moet betalen.
  3. Een betalingsinstructie voor de gelden.
  4. Kopie statuten
  5. Ledenovereenkomst

Mailbevestiging wordt ook gezien als een intekening voor deelname.