Nieuw op te richten Zonne Energie Coöperatie Philippine en omstreken ( centrum PCR nog te bepalen) U.A. i.o.

NU HIER INSCHRIJVEN

Initiatief van Maak Onze Regio Duurzamer in goed overleg met stichting Duurzaam Groede: Zonne Energie Coöperatie – een aantrekkelijke investering!

Met ingang van  1 december  2018 staat de inschrijving open voor een nieuwe Zonne Energie Coöperatie in de Gemeente Terneuzen,te weten Zonne Energie Coöperatie  Terneuzen Koewacht e.o.  U.A. i.o.
De voorlopige spelregels/concept brochure * treft u hierbij aan. (download conceptbrochure)

* aan deze concept brochure kunnen geen rechten ontleend worden, dit is puur ter informatie, die nog geactualiseerd moet worden.

Vind hier een overzichtje van opbrengsten en investeringen.

Indien u niet in aanmerking komt om in deze nieuwe coöperatie deel te nemen, maar u bent wel geïnteresseerd in dit soort projecten, meldt u dat s.v.p. via het contactformulier op deze site. In de komende maanden zullen nog meer initiatieven ontwikkeld worden. Dan kunnen wij u daarvan op de hoogte houden.

Coöperaties in het nieuws!

Korte uitleg hoe één en ander werkt

 • U investeert in de nieuw op te richten Zonne Energie Coöperatie  U.A.  Het achtervoegsel U.A. betekent: Uitgesloten Aansprakelijkheid. Hiermee zijn de coöperatieleden uitgesloten van aansprakelijkheid in geval van een eventueel financieel tekort van de coöperatie.De coöperatie is uitgevende instelling van de certificaten.
 • De coöperatie wordt opgericht zodra er voldoende deelnemers zijn ( 80 %) . Als het niet lukt om voldoende leden te werven, dan gaat het initiatief niet door. U bent dan niet meer gebonden aan een eventuele toezegging.
 • De initiatiefnemers zullen voor het eerste bestuur van de coöperatie zorgen. Samen met de overige leden bent u eigenaar van de coöperatie en kiest daarna uw bestuur.
 • De coöperatie is de eigenaar van de zonnepaneleninstallatie. De coöperatie verkrijgt zijn kapitaal door het uitgeven van certificaten: streven is één per certificaat een gemiddelde opbrengst van ongeveer 230 kw per jaar.. Iedereen die certificaten bezit, wordt automatisch lid van de coöperatie en heeft één stem in de ledenvergadering.
 • Deelnemers worden lid van de coöperatie zodra ze hun investeringsbijdrage hebben voldaan op een geblokkeerde rekening. De gelden worden pas vrijgegeven nadat de opdracht tot realisatie van de zonnepaneleninstallatie is gegeven.
 • Er is volledige transparantie over inkomsten en betalingen van de coöperatie.
 • Zodra de coöperatie is opgericht wordt een eerste algemene vergadering (= ledenvergadering) gehouden. Hierin krijgt u informatie over de voortgang van de installatie en wordt de begroting voor het eerste verenigingsjaar vastgesteld. Jaarlijks is er een algemene vergadering om de jaarrekening vast te stellen.
 • U ontvangt van de coöperatie elk jaar een overzicht wat uw aandeel is geweest in de energieproductie van de zonnepaneleninstallatie. Met dit overzicht vraagt de coöperatie de korting op uw energiebelasting aan uw energieleverancier. Deze korting wordt verrekend met uw jaarafrekening.
 • Indien uw energieleverancier Delta is ( niet verplicht) dan wordt u geheel ontzorgd, bij andere energieleverancier moet u een extra handeling doen.  Voor niet Delta klanten is er een mooi aanbod vanuit Delta om als deelnemers van de postcoderooscoöperatie over te stappen naar Delta.
 • U mag uw certificaten altijd verkopen, bijvoorbeeld als u verhuist. U bent echter wel verplicht deze eerst aan te bieden aan de andere leden van de coöperatie tegen een prijs die jaarlijks wordt vastgesteld door de Algemene vergadering. Als niemand van de leden uw certificaten wil overnemen tegen die prijs, dan bent u vrij om ze aan een ieder binnen het werkgebied/postcoderoos van de coöperatie te verkopen tegen de prijs die u wilt.
 • U kunt de certificaten eventueel ook meeverhuizen, indien u verhuist binnen de grenzen van de postcoderoos.

Stappenplan

 • Verzamelen inschrijvingen voor certificaten.
 • Bij voldoende inschrijvingen wordt inloop bijeenkomst georganiseerd gevolgd door een ledenvergadering , daarna wordt de coöperatie opgericht. Coöperatie en afsluiten van benodigde overeenkomsten
 • Overmaken geld voor certificaten door leden
 • Aanbesteden en selecteren leverancier zonne-energie installatie, monteren van zonnepanelen en aansluiten op netwerk
 • Genieten van groene stroom

Delta overstapservice

In dit document kunt u meer lezen over de Delta overstapservice.

Uw maandbedrag bij Delta aanpassen.

In dit document kunt u meer lezen hoe u het maandbedrag bij Delta kan aanpassen.

Wie kan op deze nieuwe op te starten coöperatie deelnemen? 

Voor dit project wordt gebruik gemaakt van de fiscale regeling verlaagd tarief energiebelasting (ook wel postcode roos-regeling genoemd). Daarom kunnen alleen inwoners die wonen en bedrijven die er gevestigd zijn, in het postcodegebied van de nieuw op te richten Zonne Energie Coöperatie U.A. i.o alle inwoners van de postcodes  omgeving Philippine kunnen deelnemen aan dit project.