Zijn er tussentijds grote kosten te verwachten?

Nee door de afgesloten verzekeringen en garanties is die kans zeer klein, het model is zo opgebouwd, dat bijna alles verzekerd en gegarandeerd is.

By |mei 8th, 2020|0 Comments

Hoe is de aansprakelijkheid van het bestuur?

Coöperatiebestuurders zijn niet privé aansprakelijk. Dat is de algemene regel voor bestuurders van rechtspersonen. Dat is anders indien de bestuurders wanbestuur plegen of ernstig nalatig zijn. Dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld geen aangiftes doen van belastingen. In dat geval zal bij een eventueel faillissement de curator de bestuurders aansprakelijk kunnen stellen.

By |mei 8th, 2020|0 Comments

Wat betekent U.A. achter de naam van de coöperatie?

De coöperatie is aansprakelijk, zowel voor het nakomen van opdrachten als voor de betaling bij het geven van opdrachten. Dus als de coöperatie opdracht geeft voor de aanleg van 10 zonnepanelen, dan moet de coöperatie die 10 zonnepanelen betalen en is ze 100% aansprakelijk. Maar de individuele leden zijn dat niet. Die kunnen dus niet in […]

By |mei 8th, 2020|0 Comments

Moet ik belasting betalen over de inkomsten uit de certificaten?

Ja, de certificaten worden belast in Box 3, de Vermogens Rendements Heffing. Indien het bezit binnen de vrijstelling valt is er geen Vermogens Rendements Heffing verschuldigd.

By |mei 8th, 2020|0 Comments

Wat gebeurt er na 15 jaar?

De fiscale aanwijzing voor de coöperatie is door de belastingdienst verstrekt voor 15 jaar. Na die 15 jaar gaat uw recht op teruggave Energie Belasting plus BTW verloren. Dat is dan ook de reden, dat we afspraken maken met de dakeigenaar het dak om niet beschikbaar te stellen en dat de eigenaar de installatie om […]

By |mei 8th, 2020|0 Comments

Wat gebeurt er als het onderliggende gebouw door brand vernietigd wordt?

Door de verzekeringen, die zijn afgesloten zal de schade aan de installatie vergoed worden, er is een aanvullende opbrengst verzekering inbegrepen, zodat als er langere tijd geen stroom opgewekt kan worden, de verzekering tot uitkering overgaat.

By |mei 8th, 2020|0 Comments

Wat gebeurt er als de dakeigenaar failliet gaat?

In principe weinig, zolang het onderliggende gebouw er staat is er geen probleem. Door de akte van opstal is het eigendom geregeld. Een nieuwe eigenaar van het gebouw, zal die verplichting mee over moeten nemen.

By |mei 8th, 2020|0 Comments

Zijn de genoemde rendementen vast?

Nee, de rendementen zijn afhankelijk van meerdere factoren, te weten:
a. Opbrengst van de verkochte stroom. Na 3 jaar wordt er opnieuw onderhandeld met de energieleverancier.
b. Het tarief Energie Belasting en het tarief BTW kan gedurende de looptijd wijzigen, Tarief Energie Belasting wordt elk jaar per 1e van het jaar aangepast. Tarief BTW kan incidenteel aangepast […]

By |mei 8th, 2020|0 Comments

Kun je deelnemen aan verschillende coöperaties?

Ja. Echter wel met dien verstande, dat u de bovengrens van 10.000 kWh niet overschrijdt per aansluiting.

By |mei 8th, 2020|0 Comments

Zijn er beperkingen aan deelname aan een postcoderooscoöperatie?

Ja. Om binnen de fiscale regels te vallen inzake teruggave Energie Belasting en BTW zijn er voorwaarden opgesteld, te weten:
a. maximaal in schrijven tot 100 % van uw verbruik ( ons advies is 90 %)
b. Maximaal 10.000 kWh per aansluiting
c. Uw aansluiting dient een Klein Verbruik aansluiting te zijn ( max 3 x 80 Amp)
d. […]

By |mei 8th, 2020|0 Comments