Ja. Echter wel met dien verstande, dat u de bovengrens van 10.000 kWh niet overschrijdt per aansluiting.