In principe weinig, zolang het onderliggende gebouw er staat is er geen probleem. Door de akte van opstal is het eigendom geregeld. Een nieuwe eigenaar van het gebouw, zal die verplichting mee over moeten nemen.