Veelgestelde vragen over Postcoderooscoöperaties

Nee door de afgesloten verzekeringen en garanties is die kans zeer klein, het model is zo opgebouwd, dat bijna alles verzekerd en gegarandeerd is.

Coöperatiebestuurders zijn niet privé aansprakelijk. Dat is de algemene regel voor bestuurders van rechtspersonen. Dat is anders indien de bestuurders wanbestuur plegen of ernstig nalatig zijn. Dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld geen aangiftes doen van belastingen. In dat geval zal bij een eventueel faillissement de curator de bestuurders aansprakelijk kunnen stellen.

De coöperatie is aansprakelijk, zowel voor het nakomen van opdrachten als voor de betaling bij het geven van opdrachten. Dus als de coöperatie opdracht geeft voor de aanleg van 10 zonnepanelen, dan moet de coöperatie die 10 zonnepanelen betalen en is ze 100% aansprakelijk. Maar de individuele leden zijn dat niet. Die kunnen dus niet in hun privévermogen worden aangesproken voor deze vordering.

Ja, de certificaten worden belast in Box 3, de Vermogens Rendements Heffing. Indien het bezit binnen de vrijstelling valt is er geen Vermogens Rendements Heffing verschuldigd.

De fiscale aanwijzing voor de coöperatie is door de belastingdienst verstrekt voor 15 jaar. Na die 15 jaar gaat uw recht op teruggave Energie Belasting plus BTW verloren. Dat is dan ook de reden, dat we afspraken maken met de dakeigenaar het dak om niet beschikbaar te stellen en dat de eigenaar de installatie om niet in zijn bezit krijgt. Wellicht is er met de dakeigenaar tot overeenkomst te komen om toch te blijven profiteren van de opgewekte stroom, maar dat ligt niet echt voor de hand.

Door de verzekeringen, die zijn afgesloten zal de schade aan de installatie vergoed worden, er is een aanvullende opbrengst verzekering inbegrepen, zodat als er langere tijd geen stroom opgewekt kan worden, de verzekering tot uitkering overgaat.

In principe weinig, zolang het onderliggende gebouw er staat is er geen probleem. Door de akte van opstal is het eigendom geregeld. Een nieuwe eigenaar van het gebouw, zal die verplichting mee over moeten nemen.

Nee, de rendementen zijn afhankelijk van meerdere factoren, te weten:

a. Opbrengst van de verkochte stroom. Na 3 jaar wordt er opnieuw onderhandeld met de energieleverancier.

b. Het tarief Energie Belasting en het tarief BTW kan gedurende de looptijd wijzigen, Tarief Energie Belasting wordt elk jaar per 1e van het jaar aangepast. Tarief BTW kan incidenteel aangepast worden.

c. Het aantal zonuren.

d. Incidentele kosten voor de coöperatie ( bv extra schoonmaak/extra keuringen) Wel is het zo dat die kosten door de garantie voorwaarden en de aanvullende verzekeringen tot een minimum beperkt zullen zijn.

Ja. Echter wel met dien verstande, dat u de bovengrens van 10.000 kWh niet overschrijdt per aansluiting.

Ja. Om binnen de fiscale regels te vallen inzake teruggave Energie Belasting en BTW zijn er voorwaarden opgesteld, te weten:

a. maximaal in schrijven tot 100 % van uw verbruik ( ons advies is 90 %)

b. Maximaal 10.000 kWh per aansluiting

c. Uw aansluiting dient een Klein Verbruik aansluiting te zijn ( max 3 x 80 Amp)

d. Indien u meerdere aansluitingen bezit, mag uw deelname nooit meer dan 20 % zijn van de uitstaande certificaten ( in praktijk komt dat neer op maximaal 15.000 kWh)

Ja, maar u bent afhankelijk of er binnen de coöperatie andere leden willen verkopen. Tussentijds worden geen certificaten teruggekocht door de coöperatie, maar ook geen extra certificaten geplaatst.

Een verzoekje om bij- of te verkopen kan natuurlijk altijd via het bestuur gedaan worden.

In principe mag dat wel, maar het is niet verstandig, u mist de teruggave Energie Belasting plus BTW over alle kWh, die hoger uitkomt dan waar u voor de in uw bezit zijnde certificaten recht op heeft, dan zal uw rendement lager gaan uitvallen.

Mocht u plannen hebben- door bv aankoop van elektrische auto/elektrisch gaan verwarmen- binnen bv 1 jaar is het wel te overwegen.

a. Indien u verhuist binnen het betreffende postcode gebied, dan kunt u de certificaten gewoon aanhouden en gebruiken voor uw nieuwe aansluiting.

b. Indien u verhuist buiten het postcodegebied, dan kunt u de certificaten doorverkopen aan de nieuwe eigenaar van de woning of uw certificaten ter verkoop aanbieden aan andere gegadigden binnen het postcodegebied.

c. U kunt ook de certificaten op naam van kinderen en/of anderen wijzigen in betreffende postcode gebied.

NB u dient van bovengenoemde zaken altijd het bestuur op de hoogte te brengen.

Load More

Dit is een overzicht van veel voorkomende vragen en zal zeker nog verder uitgebreid worden.

Mocht uw vraag er niet bij zitten neem dan contact met ons op!

Alvast bedankt,

Hier kunt u zich inschrijven
Mail ons met aanvullende vragen
Mist u nog iets op deze pagina